Veerle Geerinckx

Eerste schepen

Openbare werken, nutsvoorzieningen,  openbaar patrimonium, monumenten en erfgoed, wonen, waterlopen, intergemeentelijke samenwerking, Europese zaken

Voorzitter nationale partijraad N-VA en lid partijbestuur N-VA 

Lid Arrondissementeel Bestuur N-VA Halle-Vilvoorde

Verantwoordelijke jongerenwerking