N-VA schepen Dirk Van Roey houdt woord

Op 6 juni 2019, over deze onderwerpen: Elewijt, Eppegem, Hofstade, veiligheid - gezondheid, Weerde, Zemst

N-VA schepen Dirk Van Roey wil af van ad hoc oplossingen voor verkeersproblemen. Een oplossing in één straat kan immers vervelende gevolgen hebben voor een aanpalende straat. Om tot gedragen oplossingen te komen voor een verkeersleefbaar Zemst, worden de komende maanden overlegmomenten gepland met de Zemstenaars.

In juni wordt gestart met participatiemomenten in de deelgemeenten Zemst, Weerde, Eppegem en Elewijt. Begeleid door studiebureau VECTRIS zullen burgerpanels zich buigen over de verkeersleefbaarheid in de kernen van die gemeenten. “We starten met die kernen, omdat daar op korte termijn straten worden heraangelegd”, verklaart Dirk Van Roey, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. “We horen hierbij graag het advies van de inwoners en het studiebureau over het best geschikte ontwerp voor deze wegen. Zijn fietsstraten er bijvoorbeeld geschikt? Hoe wordt het parkeren het best geregeld?” In juni buigen de burgerpanels zich over de knelpunten en kwaliteiten in de buurt. In september worden mogelijke oplossingen besproken, die dan in november tot concrete scenario’s moeten leiden. We sluiten af met een concreet actieplan tijdens het vierde overleg in januari 2020. “De ontwerpprincipes die uit hieruit zullen volgen – zoals bijvoorbeeld uitgebreide zones 30 of een fijnmazig fietsnetwerk – zullen dan worden uitgerold over de hele gemeente”, aldus nog de schepen.

Voor deelgemeente Hofstade is de verkeerssituatie vooral gelinkt aan de twee schoolomgevingen. Daar zal in september gestart worden met een participatietraject met beide scholen. Ook in Laar zullen bewonersvergaderingen gehouden worden: daar zal de focus liggen op de schoolomgeving, de nood aan geregeld vervoer en later ook nog de heraanleg van de Humbeeksebaan.

Zemst wil iedereen de kans geven om deel te nemen aan de burgerpanels. Een oproep wordt verstuurd via facebook en de nieuwsbrief van de gemeente. Er worden ook flyers verdeeld via de scholen, lokale handelaars en openbare gebouwen. De oproep is gericht aan iedereen van 8 tot 108 jaar, die zich engageert om actief deel te nemen. Wie liever niet deelneemt aan burgerpanels, maar wel ideeën of vragen heeft rond een verkeersleefbaar Zemst, kan deze mailen naar verkeer [at] zemst.be. Ook deze voorstellen zullen mee beoordeeld worden. Vanaf september vind je alle informatie opwww.zemst.be en kan je zelf nog reageren.

De burgerpanels komen voor het eerst samen:

  1. Elewijt: maandag 17 juni om 19 uur in school De Regenboog
  2. Eppegem: woensdag 19 juni om 19 uur in de parochiezaal
  3. Zemst/Weerde: maandag 24 juni om 19 uur in het gemeentehuis

Meer info:
Dirk Van Roey, schepen van Mobiliteit en Openbare werken
T 0478 53 00 23 | E dirk.vanroey [at] zemst.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is