Bemiddelaar maakt einde aan geschil tussen dierenopvang-vzw en gemeente

Op 21 oktober 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Eppegem, Zemst


ZEMST / EPPEGEM - 

De gemeente betaalt de vzw Dierenbescherming Zemst een bedrag van 76.069 euro voor de accommodatie aan de Erasmuslaan en zoekt een nieuwe exploitant. Het geschil met exploitant Jef Janssens is gesloten.

Voor deze som krijgt de gemeente de beschikking over de gebouwen die op haar grond opgericht werden en wordt het geschil met de Dierenbescherming van Jef Janssens gesloten.

“Voor het bereiken van dit akkoord werd een bemiddelaar van Igemo ingezet. Door het ondertekenen van deze dading wordt het geschil definitief beëindigd en kan de gemeente zorgen voor de continuïteit en doorstart van het dierenasiel”, zegt schepen van Dierenwelzijn Piet Van Grunderbeek (N-VA).

De gemeente zegde in februari de huurovereenkomst van een perceel grond met de Dierenbescherming op, omdat het de werking ondermaats vond. De vzw diende de gebouwen te ontruimen tegen 31 augustus 2017, de gemeente moest een vergoeding betalen aan de vzw voor de gebouwen en installaties.

Bemiddelaar

De partijen kwamen daarin echter niet overeen. Om een gerechtelijke procedure te vermijden, werd een bemiddelaar ingeschakeld. In de dading werden de afspraken vastgelegd over de ontruiming en de vergoedingen.

De vzw gaat daarmee akkoord. De volledige gemeenteraad keurde donderdag deze werkwijze en het akkoord goed.

“We hopen dat de gemeente nu snel een goed beleid voor het opvangcentrum op poten zet met mensen die kennis aan motivatie koppelen”, zegt Greta Lauwers van Vlam.

Selectieprocedure

“De selectieprocedure voor een nieuwe exploitant loopt nog. Er zijn nog zeven kandidaten die in aanmerking komen”, bevestigt schepen Van Grunderbeek. “De nadruk wordt gelegd op efficiënte uitvoering van de kerntaken: opvang, verzorging en plaatsing in pleeggezinnen van honden en katten.”

“Ook opvang voor korte verblijven zou een meerwaarde betekenen. Er zal ook aandacht worden besteed aan bereikbaarheid, open communicatie en een goede vrijwilligerswerking.”

Volgens Vlaams Belang-raadslid Patrick Van den Bosch zitten bij de resterende kandidadten veel dagdromers die niet weten hoe je met dieren moet omgaan en een dierenasiel moet runnen.

Bezinken

Jef Janssens (70) stelde eerder dat hij elders met een nieuwe dierenopvang wil starten. Daarover blijft hij nu erg vaag.

“Op mijn privé-adres in de Driesstraat in Elewijt heb ik een beperkte opvangcapaciteit, vooral voor katten. Als de vraag groot is, kan ik altijd wel terecht bij opvangcentra in de ruimere regio waarmee ik nog altijd goede relaties onderhoud. Concrete plannen voor een nieuwbouw heb ik nog niet. Ik laat dit even bezinken en wacht af.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is