Nieuws over dit onderwerp

Kom de plannen voor de Muizenstraat inkijken

Op dinsdag 20 februari kunt u in de parochiezaal van Hofstade de plannen komen inkijken van de werken in de Muizenstraat, die op 1 maart van start gaan. N-VA-schepen van Openbare Werken Veerle …

Nieuw Vlaams geld voor mobiliteit in Zemst

De Vlaamse Regering heeft de investeringsbudgetten voor álle vormen van vervoer opgetrokken tot recordhoogte en dat zal ook voelbaar zijn in Zemst. De planning van het Agentschap Wegen en Verkeer …

Veiliger fietsen in Zemst

Ook in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 investeren we fors in het openbaar domein, met veel aandacht voor de fietsers. In de Hoogstraat komen nieuwe en aparte fietspaden. Het project is …